30%
 Mật ong bạc hà (500g)

Mật ong bạc hà (500g)

140,000₫

200,000₫

17%
 Mật ong Bạc Hà (950g)  Mật ong Bạc Hà (950g)

Mật ong Bạc Hà (950g)

250,000₫

300,000₫

13%
 Rượu Mơ Mộc Châu (500ml)  Rượu Mơ Mộc Châu (500ml)

Rượu Mơ Mộc Châu (500ml)

105,000₫

120,000₫

3%
 Rượu Mộc Sa (3 lít)

Rượu Mộc Sa (3 lít)

390,000₫

400,000₫

8%
 Rượu Hang Chú (650ml)  Rượu Hang Chú (650ml)

Rượu Hang Chú (650ml)

120,000₫

130,000₫

21%
 Măng ớt Mộc Châu  Măng ớt Mộc Châu

Măng ớt Mộc Châu

55,000₫

70,000₫